PROJEKT OBNOVE
STAREGA JUDOVSKEGA POKOPALIŠČA V GORICI

Valdirose / Rožna Dolina

ZGODOVINSKI POMEN
LOKACIJE

Gorica je bila nekoč sedež pomembne judovske skupnosti, ki pa je sedaj številčno tako majhna, da je priključena judovski skupnosti v Trstu.     

Prisotnost Judov je v Gorici potrjena že v 16. stoletju, ko sta se družini Morpurgo in Pincherle ukvarjali s posojilno dejavnostjo. Leta 1698 je bil ustanovljen geto.

Prisilno bivanje v getu ni zaustavilo demografskega razvoja skupnosti, ki je od 256 oseb v letu 1764 narasla na 270 oseb v letu 1788, v letu 1850 je skupnost štela 314 članov. 

Goriški Judje so bili pretežno Aškenazi, t.j. nemškega izvora, v mestu so pustili številne sledi in prispevali nekaj pomembnih osebnosti, kot sta bila na primer filozof Carlo Michelstaedter (1887-1910) ali jezikoslovec Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907),

Živahna judovska skupnost v Gorici je bila zaradi deportacij in množičnih pobojev v koncentracijskih taboriščih med leti 1943 in 1944 praktično izbrisana.

Kljub skorajda popolnemu izginotju Judov iz mesta, so bili ostanki judovskega geta v povojnem času deležni obsežnih obnov, tudi sinagoga je bila prenovljena.

O judovski prisotnosti v Gorici priča tudi zelo staro judovsko pokopališče v Rožni Dolini (sedaj na slovenskem ozemlju v Novi Gorici).

Goriški Judje so se leta 1648 organizirali v getu, domneva se, da so kmalu zatem osnovali tudi svoje pokopališče.

Ob koncu 17. stoletja je bila sprejeta odločitev, da se pokopališče premakne iz območja judovske četrti v bližino potoka Korna, ob severovzhodno vpadnico v mesto.  

Sedanji obseg pokopališča se ni spremenil od leta 1881.

Ko je bilo leta 1947 mesto razdeljeno med Italijo in Jugoslavijo, je pokopališče ostalo le streljaj oddaljeno od mejne črte, vendar na ozemlju Nove Gorice. 

Danes je to najstarejše judovsko pokopališče na Slovenskem, kljub obnovi pokopališkega obzidja, nekdanje mrliške vežice in grobov nekaterih uglednih članov skupnosti, je pokopališče skorajda popolnoma prepuščeno pozabi. V popisu iz leta 1876 je omenjeno 692 nagrobnikov, najstarejši je iz leta 1371.

Številni nagrobni kamni so se izgubili ali so slabo čitljivi, nekateri so polomljeni ali prekriti s tanko plastjo zemlje in trave.

Obnovitvena dela so torej nujna in so obenem zadnja priložnost, da ohranimo dragoceno dediščino, ki nam nudi vpogled v bogato zgodovino, kulturno in versko življenje ter zanimive človeške usode, v nasprotnem primeru je obsojena na hiter propad iz več razlogov: mikroklimatske spremembe povzročajo degradacijo (agresivno delovanje sulfitov in sulfidov, vezanih na različne snovi, ki jih industrijska podjetja v velikih količinah izpuščajo v ozračje), ter oblike “družbene” agresije, kot so vandalizem in poskusi kraje.

ČASOVNICA

2025

Nova Gorica in Gorica Evropska prestolnica kulture

PREDVIDENA DELA:
1. hidrogeološka sanacija
2. obnova mejnega zidu
3. čiščenje rastlinja
4. načrt-projekt za odkrivanje porušenih nagrobnikov in njihovo ponovno namestitev
5. izdelava projekta za infotočko v nekdanji mrliški vežici in obnovitev originalnega vhoda na pokopališče s povezovalnim mostom

Maj 2021
Sodelovanje na FRH Biennial Conference 'Europe's Living Religious Heritage (Barcelona, Španija) – Govornik Andrea Morpurgo
December 2020
Imenovanje Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture
November 2019
Sklad Beneficentia Stiftung odobri finančni prispevek za začetek izvajanja prvega sklopa del.
September 2019
Sodelovanje na mednarodni konferenci o judovski dediščini v Sloveniji (Jeruzalem, Izrael) - Govornik Andrea Morpurgo
Janua 2016
Prvi skupni ogled pokopališča v Rožni Dolini, ki so se ga udeležili delegacija FBCEI, župan Nove Gorice Matej Arčon in župan Gorice Ettore Romoli
2021


Januar 2021
Izdelava 3D modela pokopališča in izvedba preiskav z 2D in 3D georadarjem za določanje arheoloških struktur, preiskave izvede Oddelek za humanistične študije (Univerza v Vidmu)
September 2020
Ogled in informativno srečanje delegacije FBCEI (Fundacija za judovsko kulturno dediščino v Italiji) z županom Nove Gorice Klemnom Miklavičem in Odbornikom za kulturo v Gorici Fabriziom Oretijem.
Oktober 2019
Podpis sporazuma med FBCEI in Univerzo v Vidmu za obnovo in ovrednotenje pokopališča v Rožni Dolini.
Junij 2017
Delegacija FBCEI predstavi županu Nove Gorice Mateju Arčonu in županu Gorice Rodolfu Ziberni projekt obnove pokopališča

Fundacija za judovsko kulturno dediščino v Italiji (FBCEI) je neprofitna organizacija, dejavna na področju kulturne dediščine, upravičena do donacij in posebnih oprostitev, zaradi česar imajo donatorji posebne davčne ugodnosti. 

Naši
PODPORNIKI